ICS 29.030

ČSN

EN 10330 

42 0407

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Magnetické materiály – Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10330 (42 0407) z listopadu 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz