ICS 29.260.20

ČSN

EN 60079-7
ed. 3 

33 2320

Březen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výbušné atmosféry –
Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením „e“

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 60079-7 ed. 2 (33 2320) z července 2007,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz