ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 17235 

79 3816

Březen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení měkkosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17235 (79 3816) z května 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz