ICS 03.120.10; 49.020

ČSN

EN 9101 

31 0414

Březen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy řízení kvality – Požadavky na audit pro organizace
z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 9101 (31 0414) z ledna 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz