ICS 13.060.60; 17.240

ČSN

EN ISO 13160 

75 7637

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Stroncium 90 a stroncium 89 – Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz