ICS 17.240

ČSN

EN ISO 11665-7 

40 4013

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měření radioaktivity v životním prostředí – Vzduch: radon 222 –
Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu
z povrchu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz