ICS 17.240

ČSN

EN ISO 11665- 

40 4013

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měření radioaktivity v životním prostředí – Vzduch: radon 222 –
Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz