ICS 33.120.10; 33.120.20

ČSN

EN 50288-9-2 

34 7818

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci
a řízení –
Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz
pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz