ICS 53.060

ČSN

EN ISO 3691-5 

26 8812

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření –
Část 5: Ruční vozíky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) ze srpna 2014.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz