ICS 27.040

ČSN

EN 12952-1 

07 7604

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12952-1 (07 7604) z října 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz