ICS 77.140.50

ČSN

EN 10106 

42 0234

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10106 (42 0234) z března 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz