ICS 03.220.01; 35.240.60

ČSN

EN ISO 24014-1 

01 8240

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Veřejná přeprava osob – Interoperabilní systém managementu
jízdného –
Část 1: Architektura

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 24014-1 (01 8240) z prosince 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz