ICS 49.060

ČSN

EN 3155-027 

31 1809

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích –
Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj,
třída R – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3155-027 (31 1809) z listopadu 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz