ICS 13.220.40; 29.020

ČSN

EN 60695-1-11 ed. 2 

34 5615

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí
u elektrotechnických výrobků – Posouzení požárního nebezpečí

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-11-12 se nahrazuje ČSN EN 60695-1-11 (34 5615) z června 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz