ICS 13.110

ČSN

EN ISO 13850 

83 3311

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení –
Zásady pro konstrukci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13850 (83 3311) z prosince 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz