ICS 49.060

ČSN

EN 3155- 065 

31 1809

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích –
Část 065: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3155-065 (31 1809) z června 2014.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz