ICS 17.040.10; 17.040.30

ČSN

EN ISO 1938-1 

01 4444

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rozměrová měřicí zařízení –
Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz