ICS 53.040.20

ČSN

EN ISO 7622-2 

26 0393

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dopravní pásy s ocelovým kordem – Zkouška podélným tahem –
Část 2: Měření pevnosti v tahu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7622-2 (26 0393) z února 1997.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz