ICS 13.040.20

ČSN

EN 16739 

83 5803

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu – Metodika
pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených
emisních limitů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz