ICS 31.220.10; 35.200

ČSN

EN 62680-2-2 

36 8691

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon –
Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice – Specifikace kabelů
a konektorů mikro USB, revize 1.01

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz