ICS 49.060; 49.090

ČSN

EN 4644- 021 

31 1825

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) –
Část 021: Zástrčka, velikost 2, bez montážních otvorů, třídy A, C a E – Norma výrobku

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz