ICS 97.130.20

ČSN

EN ISO 23953-2 

14 2741

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Distribuční chlazený nábytek –
Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23953-2 (14 2741) z března 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz