ICS 27.010

ČSN

EN 16325+A1 

01 1510

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Záruky původu energie – Záruky původu elektřiny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16325 (01 1510) z července 2013.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz