ICS 49.025.40

ČSN

EN 6031 

31 7641

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Plasty vyztužené vlákny – Zkušební metoda – Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při ±45°)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz