ICS 65.060.10

ČSN

EN 15694+A1 

47 2005

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemědělské a lesnické traktory – Sedadlo spolujezdce – Požadavky
a zkušební postupy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15694 (47 2005) z prosince 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz