ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 18219 

79 3892

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních – Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů
s krátkým řetězcem (SCCP)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz