ICS 35.240.60

ČSN

EN ISO 13141 

01 8391

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektronický výběr poplatků (EFC) – Služba posílení lokalizace
pro autonomní systémy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 13141 (01 8391) ze září 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz