ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.20; 35.240.60 Březen 2016

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Varovné
systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla
při vjezdu do zatáčky (CSWS) – Funkční
požadavky a zkušební postupy

ČSN
ISO 11067

30 0644

 

Intelligent transport systems – Curve speed warning systems (CSWS) – Performance requirements and test procedures

Systèmes intelligents de transport – Systèmes d’alerte de vitesse excessive en approche de virage (CSWS) – Exigences
de performance et modes opératoires d’essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 11067:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 11067:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Hlavní funkcí systému CSWS je varovat řidiče před nebezpečím způsobeným nepřiměřenou rychlostí vozidla před blížící se zatáčkou. Systém vypočítá aktuální polohu vozidla s ohledem na nadcházející směrový oblouk a stanoví limitní rychlost, při níž ještě může vozidlo tento směrový oblouk bezpečně projet. Jestliže rychlost vozidla tuto limitní hodnotu překročí, systém varuje řidiče za účelem snížení rychlosti na takovou hodnotu, která umožní bezpečný průjezd. Systém CSWS nezahrnuje automatické intervenční funkce nebo prostředky řízení vozidla, které by zajistily požadovanou rychlost.

Tato norma obsahuje základní strategii varování, minimální funkční požadavky, základní prvky rozhraní řidiče, minimální požadavky na diagnostiku a odezvu na poruchové stavy, funkční požadavky a zkušební postupy pro systémy CSWS.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s ÚTIA AV ČR v. v. i., Dr. Ing. Jiří Plíhal

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz