ICS 91.140.40

ČSN

EN 12405-3 

25 7865

Červen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plynoměry – Přepočítávače množství plynu –
Část 3: Průtokový počítač

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz