ICS 93.080.40

ČSN

EN 13201-2 

36 0455

Červen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Osvětlení pozemních komunikací –
Část 2: Požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13201-2 (36 0455) z května 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz