ICS 35.040

ČSN

EN 1573 

97 7112

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Čárové kódy – Meziodvětvová přepravní etiketa

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1573 (97 7112) z února 1998.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz