ICS 97.220.40

ČSN

EN 12277 

94 2011

Červen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12277 (94 2011) ze září 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz