ICS 33.060.20; 33.100.10; 49.090

ČSN

ETSI EN 300 676-2
V2.1.1 

87 5068

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače
a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci –
Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz