ICS 13.220.20

ČSN

EN 54-28 

34 2710

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz