ICS 67.200.20

ČSN

EN ISO 734 

46 1042

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Extrahovatelné šroty olejnatých semen – Stanovení obsahu oleje – Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 734-1 (46 1042) z dubna 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz