ICS 13.060.20

ČSN

EN 15975-1+A1 

75 5030

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový
a krizový management –
Část 1: Krizový management

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15975-1 (75 5030) z října 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz