ICS 91.100.60

ČSN

EN 14306 

72 7228

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) –Specifikace

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-30 se nahrazuje ČSN EN 14306+A1 (72 7228) z července 2013,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz