ICS 33.060.20; 33.070.01

ČSN

ETSI EN 301 908-13
V7.1.1 

87 5111

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE –
Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz