ICS 25.100.70

ČSN

EN 13236+A1 

22 4502

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13236 (22 4502) z dubna 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz