ICS 13.110

ČSN

EN ISO 14123-2 

83 3230

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví
nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením –
Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 626-2+A1 (83 3230) z prosince 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz