ICS 13.340.50

ČSN

EN 13634 

83 2504

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů – Požadavky a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13634 (83 2504) z července 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz