ICS 91.060.20

ČSN

EN 1873+A1 

74 7716

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1873 (74 7716) z května 2015.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz