ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 9015-2 

05 1134

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti – Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9015-2 (05 1134) z července 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz