ICS 35.240.70

ČSN

EN ISO 19119 

97 9838

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geografická informace – Služby

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 19119 (97 9838) z června 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz