ICS 03.240

ČSN

EN 14508 

76 0203

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14508+A1 (76 0203) z listopadu 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz