ICS 03.220.20; 35.240.60

ČSN

EN ISO 17575-2 

01 8385

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice
aplikačního rozhraní pro autonomní systémy –
Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 17575-2 (01 8385) z ledna 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz