ICS 29.160.30; 29.200; 35.100.05

ČSN

EN 61800-7-202 ed. 2 

35 1720

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů – Specifikace profilu typu 2

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-12-25 se nahrazuje ČSN EN 61800-7-202 (35 1720) ze září 2008,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz