ICS 75.200

ČSN

EN 1918-4 

38 6490

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu –
Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1918-4 (38 6490) z července 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz