ICS 83.140.20

ČSN

EN 438-6 

64 7501

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi
reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) –
Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty
o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 438-6 (64 7501) ze srpna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz